Settings Support Menu

Total Password Ustawienia

Tworzenie raportu bezpieczeństwa

Jeśli zastanawiasz się, czy Twoje hasła są wystarczająco silne i unikalne, mamy bardzo proste narzędzie, dzięki któremu możesz to sprawdzić – Raport bezpieczeństwa. Podsumowanie raportu zapewni szczegółową analizę Twoich:

  • Siła hasła głównego

  • Siła innych haseł

  • Wiek Twojego hasła

  • Raport wszystkich zduplikowanych haseł, których obecnie używasz

Podsumowanie bezpieczeństwa haseł pokazuje w skrócie wszystkie Twoje zduplikowane hasła i zapewnia szybkie łącza do strony internetowej Twojego konta, gdzie możesz zaktualizować swoje hasła do bezpieczniejszych.

Szczegółowy audyt bezpieczeństwa w jednym miejscu: