Billing Support Menu

Wsparcie rozliczeniowe

Nierozpoznane opłaty

Jeśli masz nierozpoznane obciążenie na wyciągu bankowym z TotalAV i uważasz, że nie dokonałeś tej płatności, zapewniamy, że z przyjemnością zwrócimy Ci pieniądze i zbadamy, jak mogło do tego dojść.

Aby pomóc nam szybciej rozwiązać problem, użyj poniższego przycisku, aby kontynuować:

Mam konto nie mam konta

Nierozpoznane opłaty

Korzystając z naszego narzędzia wyszukiwania transakcji, możesz podać nam szczegółowe informacje na temat obciążenia, które następnie wykorzystamy do rozwiązania problemu z Tobą. Aby kontynuować skorzystaj z poniższego przycisku:

Wyszukiwanie transakcji

Nierozpoznane opłaty

Korzystając z naszego narzędzia wyszukiwania transakcji, możesz podać nam szczegółowe informacje na temat obciążenia, które następnie wykorzystamy do rozwiązania problemu z Tobą. Aby kontynuować skorzystaj z poniższego przycisku:

Wyszukiwanie transakcji