Identity Protection Support Menu

TotalAV Ochrona tożsamości

Ocena zarządzania ryzykiem

Wynik zarządzania ryzykiem jest oparty na odpowiedziach udzielonych na PYTANIA DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ. Mierzy, jak dobrze zarządzasz ryzykiem oszustwa lub kradzieży tożsamości!

Aby odpowiedzieć na PYTANIA DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ w sekcji LISTA OBSERWOWANYCH znajduje się karta o nazwie Pytania dotyczące zagrożeń, która zostanie wyświetlona strona jak poniżej:

Te pytania są spersonalizowanymi pytaniami, które mierzą, jak dobrze radzisz sobie z ryzykiem oszustwa lub kradzieży tożsamości. Musisz wypełnić tę sekcję, aby zobaczyć dokładny Wynik zarządzania ryzykiem.

W sekcji RAPORTY I WYNIKI wybierz dostępną opcję Wynik zarządzania ryzykiem

Twój Wynik zarządzania ryzykiem składa się z dwóch obszarów: Wynik unikania i Wynik łagodzenia.

  • Wynik unikania — Twój wynik unikania jest składnikiem „Wyniku zarządzania ryzykiem”. Odzwierciedla to, w jaki sposób Twój styl życia wpływa na ryzyko oszustwa lub kradzieży tożsamości.
  • Mitigation Score — Działania podejmowane w celu ochrony danych osobowych wpływają na ryzyko oszustwa lub kradzieży tożsamości.