Setup Support Menu

TotalAV Inställning

Ta bort en enhet

Om du avinstallerar eller loggar ut från programmet kommer inte enheten att tas bort helt från din licenspool.

Du kan ta bort enheter från din enhetslista på vår webbplats.


Gå tillbaka

svarade detta på din fråga?

JaNej

Tack för feedbacken!

Återta en licens

Från det ögonblick som du återtar en licens från en inbjudan kan det ta upp till 24 att visa. Du kan kontrollera framstegen inom ditt konto.


Gå tillbaka Mer än 24 timmar har gått

Återta en licens


Mer än 24 timmar har gått.

Ser du fortfarande inbjudan på vår websida?


Inbjudan visas fortfarande Det visas ingen inbjudan


Gå tillbaka

Återta en licens


Inbjudan för återta en licens visas fortfarande på webbplatsen

Berätta för oss vilken återkrävande text du ser på webbplatsen (texten är röd)

Det finns ingen text Det står reclaim Det står att återta x timmar


Gå tillbaka

Återta en licens

Du kan kontrollera summan av använda licenser på sidan.

Kontrollera att inga andra eller nya enheter har lagts till på sidan. Det är möjligt att en enhet har autentiserats på nytt med den nyligen tillgängliga licensen.


Gå tillbaka

svarade detta på din fråga?

JaNej

Tack för feedbacken!

Vänta 24 timmar.

Det kommer att ta upp till 24 timmar innan din licens återtas. Du kan kontrollera framstegen på din enhetslista på vår webbplats.

Klicka här för att öppna enhetens instrumentpanel.