Account Support Menu

Kontosupport

Så här ändrar du din TotalAV-e-post

För att ändra din e-postadress för TotalAV, följ dessa instruktioner:

Gå till kontoinställningar

Gå till din TotalAV kontoinställningar

Hitta e-postavsnittet

Gå till avsnittet E-postadress

Ange ny e-postadress

  • Ange din nya e-postadress
  • Bekräfta din nya e-postadress
  • Ange ditt TotalAV lösenord
  • Klicka på Spara