Setup Support Menu

Total Password Inställning

Varför kan jag inte logga in på Total Password?

  • Om du har köpt Total Password, men får veta att du behöver köpa premium, beror det på att du inte har registrerat ditt konto

  • Klicka på registrera

  • Ange e-post och minnesvärt huvudlösenord

  • Spara återställningsnyckeln

  • Ditt konto är nu registrerat och du kan logga in i framtiden.