Setup Support Menu

Total Password Inställning

Hur man använder autofyll

Total Password kan ställas in för att autofylla användarinloggningsinformation och lösenord.

De proprietära algoritmerna kan upptäcka och förfylla autentiseringsuppgifter på besökta webbplatser – detta sparar tid varje gång en användare loggar in på en tjänst.

Total Password visas automatiskt när du klickar på ett lösenordsinmatningsfält på en webbplats.