Setup Support Menu

Total Password Inställning

Så här uppdaterar du Chrome-tillägg

Ibland när Chromes interna inställningar ändras med en ny version eller vårt eget Total Password-tillägg kräver Chrome-tillstånd kommer din webbläsare att visa ett litet utropstecken.