Technical Support Menu

Total Adblock Teknisk produktsupport

Godkända annonser

Aktiverar Total Adblock


  • Tryck på strömknappen för att aktivera annonsblockering
  • Tryck på OK på anslutningsförfrågan
  • Genom att sätta upp en anslutning ändrar vi hur din anslutning fungerar, lite som ett VPN gör som gör att vi kan filtrera de inkommande annonserna.
  • För att aktivera fullständig annonsblockering, tryck på AKTIVERA NU
  • Tryck på Generera och spara
  • Ange enhetens säkerhets-PIN och tryck på NÄSTA
  • Tryck på OK för att spara certifikatets namn
  • Du bör nu se att Total Adblock-certifikatet som används för filtrering har installerats och applikationen kommer att bekräfta att annonsblockering är aktiverat för alla webbplatser.

    Kontrollera att certifikaten är installerade